José Ricardo Díaz Pardeiro

Ferreira do Valadouro, 1944. Cursó los cinco años de Latín y Humanidades en el Seminario de Mondoñedo. Falleció en La Coruña el 7  de marzo de 2022.

Fue catedrático de Xeografía e Historia no IES Eusebio da Guarda da Coruña

Ten publicado diversos libros e traballos de investigación histórica e colaborado en xornais como La Voz de Galicia e La Opinión, nos que analiza a historia da Coruña. Aplica a socioloxía histórica á análise da sociedade, tomando como fonte histórica o teatro, unha manifestación do lecer e do tempo libre que serviu para estudar a sociedade coruñesa desde 1882 a 1915, con resultados semellantes aos empregados con outras fontes económicas ou políticas.

Colaborou nos estudos sobre a figura do dramaturgo coruñés Manuel Linares Rivas, dirixidos por Fidel López Criado, profesor de Literatura Española da Universidade da Coruña. Realizou un ensaio sobre a figura de Wenceslao Fernández Flórez, Un escritor de pensamento liberal, no que estuda a ideoloxía do escritor de Cecebre a raíz da súa obra O malvado Carabel, que confirma o talante liberal e crítico de Fernández Flórez, en contraposición coa idea que del se tiña de ser un escritor de pensamento ultraconservador.

 

Obras

  • La vida cultural en La Coruña: El Teatro, 1882-1915 [1]
  • Crónicas coruñesas [2][3]
  • Miscelánea Coruñesa [4]