Ramón Villares Paz

Cazás-Xermade (Lugo)  1951).

Doutor en Historisa  con Premio Extraordinario en 1980 e Catedrático desde 1987 da Universidad de Santiago de Compostela. Foi tamén Decano da Facultade de Xeografía e Historia (1986-1990) e  Reitor Magnífico da mesma Universidade (1990-1994) e Presidente do Consello da Cultura Galega (1996-2002).

É membro numerario da Real Academia Galega e Correspondente da Real Academia de las Buenas Letras de Barcelona.

Obras

 • La propiedad de la tierra en Galicia, 1500-1936, Siglo XXI Editores, Madrid, 1982, pp. 453
 • A Historia
 • Biblioteca Básica da Cultura Galega, Editorial Galaxia, Vigo, 1984, pp. 266
 • Historia da emigración galega a América, Col. «A Nosa Diáspora», Xunta de Galicia, 1996, 171 pp. (en colab. con Marcelino Fernández)
 • Figuras da nación, Edicións Xerais de Galicia, Col. Universitaria, Vigo, 1997, 275 pp.
 • El mundo contemporáneo. Siglos XIX y XX, Editorial Taurus, Madrid, 2001, 621 pp. (en colaboración con Ángel Bahamonde),
 • Historia de Galicia, Editorial Galaxia, Vigo,2004, pp. 476, 2ª edición correxida e moi aumentada
 • Restauración y Dictadura, vol. 7 de Josep Fontana y Ramón Villares (dirs.), Historia de España, Editorial Critica/Marcial Pons, Barcelona, 2009, 760 pp. (en colaboración con Javier Moreno Luzón)
 • Identidades e afectos patrios, Editorial Galaxia, Vigo, 2017, 356 pp.
 • Una nación entre dos mundos, Pasado&Presente, Barcelona, 2019, 296 pp
 • Exilio republicano y pluralismo nacional. España, 1936-1982, Marcial Pons Historia, Madrid, 2020
 • Cultura e política na Galicia do século XX. Galaxia, abril 2021

Coordinación de libros

 • Donos de seu. Estudios de historia agraria de Galicia, Sotelo Blanco Edicións, Barcelona, 1988, pp. 427
 • Señores y campesinos en la Península Ibérica, 2 vols. Editorial Critica/Consello da Cultura Galega, Barcelona,1991 (coeditor, con Pegerto Saavedra), pp. 330 y 404
 • Os símbolos de Galicia, Consello da Cultura Galega/Real Academia Galega, Santiago de Compostela, 2007 (con X.R. Barreiro)
 • Historia de España, Editorial Crítica/Marcial Pons Ediciones de Historia, Barcelona-Madrid, 2007-2017 (12 vols.) (con Josep Fontana)
 • Emigrante dun país soñado. Luis Seoane entre Arxentina e Galicia. (Actas do congreso internacional Luis Seoane. Galicia-Arxentina: unha dobre cidadanía). Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2011, 493 pp.
 • Os exilios ibéricos: unha ollada comparada. Nos 70 anos da fundación do Consello de Galiza, Consello da Cultura Galega (Santiago), 2017, 437 pp (con M. Núñez Seixas)
 • Galicia-Bretaña. Olladas comparadas, Consello da Cultura Galega, Santiago de Compostela, 2020, 351 pp. (con J. F. Botrel y C.Rivalan),

(Ver biografía)