Philosophia Scholastica. E aprendices, por David Corral Díaz

A filosofía escolástica que arranca da filosofía prerromana e se practica nas escolas catedralicias, primeiro, e nas universidades, despois, chegou ata os nosos días de estudo no Seinario para formar o pensamento e dar firmeza e rigor ao razonamento. Unha tripla tarefa foi necesaria para este estudo: traducir o latín, entender as teorías e o pensamento dos autores e aprender algo do estudado. Ata o ano 1960, así foi e algo quedou de autores, sistemas e teorías.

Perillustris Dominus Josephus Mª. Bermudez

David Corral Diáz Trobo, Begonte (Lugo), 1938. Seminario 1952-1964
David Corral Diáz
Trobo, Begonte (Lugo), 1938. Seminario 1952-1964

Non podo por menos de recordar e dedicarlle unha humilde homenaxe a D. Xosé María Bermúdez, cóengo, dignidade do Cabido Catedralicio e profesor de ética e socioloxía nos seus últimos anos de docencia. Señor de Fondoso, pulcro, respectuoso e maxistral na docencia. Ben envolto no seu manteo entraba na aula, unha estancia antiga abovedada, sentábase trala mesa, os alumnos arredor e comezaba a clase; se o alumno contestaba acertadamente deseguido continuaba el expoñendo con maxistral elocuencia, se o alumno titubeaba ou non daba coa resposta entón dicía: “¡bah!usted de esto no sabe nada”, e continuaba el explicando. Nos últimos anos mostraba certa tenrura cos discípulos facéndoos partícipes dos seus sentimentos. Con nostalxia comentaba. “Aunque llovieran mitras a chuzos a mi no me caería una en la cabeza.”

 O Meta. Metafísico

Xosé María Bermúdez, o Meta, como cariñosamente o designabamos, sempre nos ilustraba con frases enxeñosas e alusións festivas. En socioloxía dicía: “Hasta que todos comamos gallina y bebamos champán”, como meta do benestar e igualdade social a conseguir.

Un dos seus razoamentos filosóficos publicado no número 5 da revista JUVENTUD, do ano 1959 dicía así: “El vidrio se fabrica a poder de calor y se resquebraja con el calor de un fósforo. El calor pequeño le daña, el grande lo hermosea. Lo mismo le pasa al corazón.”

A revista JUVENTUD editábase entre os alumnos de filosofía polos medios técnicos máis avanzados da época, a imprenta vietnamita, (xelatina, glicerina, auga e azucre, bandexa e papel de calco) Por ese medio naquela época editárase tamén un repertorio de cantos galegos. Aínda se conserva algún número que se le con dificultade. Reflectía a vida interna do seminario con algunha colaboración literaria.

Acto Académico

Cada curso organizaba cos alumnos da clase un acto académico público no salón de actos para os tres cursos de filosofía. El era orientador e na maior parte artífice do desenvolvemento da argumentación que confiaba a alumnos destacados da clase que actuaban ante o público en defensa dunha tese ante os argumentos en forma siloxística de dous opositores, para brillantez do acto.

Para recordatorio deste acto académico nas aulas do Seminario publicamos a tese proposta e defendida no ano 1959, xunto coas normas prácticas para o desenvolvemento do acto editadas para uso dos alumnos do Seminario de Mondoñedo.


                     Thesis: Regula moralis kantiana reiicienda est.

     Sed contra

 

1º.- Quod congruit naturae humanae non est reiiciendum

Atqui regula moralitatis kantiana congruit naturae humanae.

Ergo regula moralitatis kantiana non est reiicienda.

 

2º.-Prob. min: Quod dirigit hominem ad bonum honestum, congruit naturae humana.

Atqui regula moralitatis kantiana dirigit hominem ad bonum honestum.

Ergo regula moralitats kantiana congruit naturae humanae.

 

3º.- Quod dirigit hominem ad suam dignitatem augendam, dirigit hominem ad bonum honestum.

Atqui regula moralitatis kantiana dirigit hominem ad suam dignitatem augendam.

Ergo regula moralitatis kantiana dirigit hominem ad bonum honestum.

 

4º.- Pro. min:Quod exaltat personalitatem humanam dirigit hominem ad suam dignitatem augendam.

Atqui regula moralitatis kantiana exaltat personalitatem humanam.

Ergo regula moralitatis kantiana dirigit hominem ad suam dignitate

 

m augendam.

 

5º.- Quod exaltat libertatem hominis exaltat personalitatem humanam.

Atqui regula moralitatis kantiana exaltat personalitatem hominis.

Ergo regula moralitatis kantiana exaltat personalitatem humanam.

Distingo maiorem

Quod exaltat libertatem hominis INTRINSICE exaltat personalitatem humanam, concedo maiorem.

Quod exaltat libertatem hominis EXTRINSICE, nego maiorem.

 

6º.- Atqui regula moralitatis kantiana exaltat libertatem hominis INTRINSICE-

Ergo ruit distinctio.

 

7º.- Prob. min.subs: Quod emancipat libertatem hominis ab omni influxu externo rerum,

exaltat INTRINSICE libertatem hominis.

Atqui regula moralitatis kantiana emancipat ab omni influxu externo rerum libertatem hominis.

Ergo regula moralitatis kantiana exaltat libértatem hominis INTRINSICE-

 

8º.- Probo maiorem: Emancipatio libertatis hominis ab omni influxu extrinseco rerum est vera autonomia

libertatis

Atqui vera autonomia libertatis hominis est exaltatio intrinseca libertatis ipsius.

Ergo quod emancipat libertatem hominis ab omni influxu extrinseco rerum exaltat INTRINSICE

Libertatem hominis.

 

9º.- Vera autonomia libertatis hominis consistit in eo quod principium suarum actionum sit ipsa libertas

ut forma sui ipsius.

Atqui in hoc consistit exaltatio intrinseca libertatis hominis.

Ergo vera autonomia libertatis hominis est exaltatio intrinseca ipsius.

Quia voluntas hominis ita agens et dirigens se ipsius in suis actibus moralibus, alienam regulam

vel mensurationem non habet, praeter proprium voluntatem, quae est instinctus racionalis hominis.

 

Nego minorem et euisdem aclarationem, quia vera exaltatio libertatis humanae est sincera sumisio

voluntatis divinae, vel legi aeternae Dei quae est suprema regula moralitatis humanae, quod negat

Kant, et deinde, eius regula moralitatis reiicienda est.

Dixi.

 

Regula moralis kantiana reiicienda est.

 

1.- Regula moralis kantiana est apta regula moralitatis.

Ergo regula moralitatis kantiana non est reiicienda.

 

2.- Regula moralis kantiana continet rationem qua constituitur discrimen inter bonum et malum morale.

Ergo regula moralis kantiana est apta regula moralitatis.

 

3.- Imperativus categoricus imperat secundum dictamen rationis.

Ergo regula moralitatis kantiana continet rationem obiectivam qua constituitur discrimen

inter bonum et malum.

 

Distingo: Imperativus categoricus imperat secundum quaedam dictamen rationis, concedo.

Imperat secundum dictamen rationis obiectivum, nego,

Et sub datis distinctionibus nego consequens et consequentiam.

4.- Subsumo:

Atqui imperativus categoricus imperat secundum dictamen rationis vere obiectivum.

Ergo regula moralitatis kantiana continet rationem obiectivam qua constituitur discrimen

inter bonum et malum.morale.

 

5.- Dictamen rationis contentum in imperativo categorico dignificat hominem.

Ergo dictamen rationis imprerativi categorici dictamen rationis est obiectivum.

 

Distingo: dictamen rationis imperativi categorici dignificat hominem cum nimietate, transeat.

Dignificat hominem obiective et vere, nego; et sub data distinctione nego consequens et consequentiam.

6 Subsumo.atqui dignificat hominem obiective et vere.

Ergo imperativi categorici dictamen rationis est obiectivum.

 

7.- Dictamen rationis imperativi categorici dignificans hominem fundatur in principiis obiectivis

Cognoscibilibus a ratione cum certitudine.

Ergo dictamen rationis imperativi categorici dignificat hominem obiective et vere.

Ergo imperativus categóricus est obiectiva norma moralitatis et non reiicienda.

 

8.-Distingo: dictamen rationis imperativi categorici kantiani fundatur in quibusdam principiis notis

cum certitudine, transeat

 

fundatur in ómnibus principiis quae cum certitudine cognosci possent, nego.

Elementa PHILOSOPHIAE SCHOLASTICAE REGLAS PRÁTICASPAGINA 4PAGINA 4PAGINA 5

Sé el primero en comentar

Dejar una contestacion

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.


*